Загальні умови участі

Загальні умови участі у книжковому ярмарку, який відбудеться під час проведення

Міжнародного фестивалю «Запорізька книжкова толока» 2016 р.

 

Ці УМОВИ поширюються на юридичних і фізичних осіб та їхніх представників (надалі – учасники ярмарку), які мають намір взяти участь в експозиції та в реалізації або рекламуванні книжкової чи іншої продукції на книжковому ярмарку, що відбудеться під час проведення Міжнародного фестивалю «Запорізька книжкова толока» 21-23 жовтня 2016 року у м. Запоріжжі.

 

Програма та інші умови проведення Фестивалю, графік роботи та інші умови роботи книжкового ярмарку, інформаційні та реєстраційні документи (файли або лінки для заповнення/ознайомлення онлайн) після їх остаточного формування і затвердження розміщуються сайті www.toloka.net.

Всі необхідні документи можуть бути надіслані учаснику ярмарки на електронну адресу – на його прохання.

На учасників ярмарку, які беруть участь у заходах Фестивалю, також поширюються УМОВИ УЧАСТІ авторів, виконавців творів, інших митців і творчих працівників у Міжнародному фестивалі «Запорізька книжкова толока».

 

 1. Загальні положення.

1.1. Міжнародний фестиваль «Запорізька книжкова толока» (далі за текстом – Фестиваль) проводиться 21-23 жовтня 2016 року у м. Запоріжжі.

1.2. Засновником Фестивалю є Громадська організація «Центр мистецтв «Арт-простір» за організаційної підтримки Асамблеї діячів культури Запоріжжя.

1.3. Книжковий ярмарок відбувається одночасно із заходами та на території проведення Фестивалю.

1.4. Від імені Засновника Фестивалю має право діяти Оргкомітет Фестивалю, склад якого затверджується Засновником Фестивалю. Оргкомітет Фестивалю виконує також функції Оргкомітету ярмарки, вирішує усі поточні інформаційні, технічні, організаційні, фінансові та інші питання, які виникають у взаємовідносинах з учасниками книжкового ярмарку.

 1. Загальні правила участі та експонування продукції.

2.1. Учасниками ярмарку можуть бути українські та іноземні видавництва книжок та періодичних видань, видавничі організації, друкарні, поліграфічні підприємства, виробники електронних видань, програмного забезпечення, аудіо- та відеопродукції, канцелярських товарів, супутніх товарів, літературні агенції, асоціації, громадські організації, книжкові магазини, культурні центри та фонди.

2.2. Оргкомітет не застосовує жодного виду політичної чи соціальної цензури щодо учасників ярмарку та їхньої продукції, але вимагає суворо дотримуватись законодавства України, умов міжнародних договорів, які є частиною законодавства України, окремих правил та обмежень, а також прийнятих у сучасному суспільстві моральних, етичних, ділових та інших норм.

2.3. Учасникам ярмарку, зокрема, не дозволяється під час проведення ярмарку та інших заходів:

 • використовувати продукцію, що виготовлена чи придбана з порушенням українського законодавства або містить інформацію, заборонену до поширення законодавством України;
 • використовувати продукцію, використання або розповсюдження якої порушує право власності, авторські та/або суміжні, інші майнові чи немайнові права;
 • використовувати продукцію, яка містить заклики до насильства, расової, національної (етнічної), релігійної чи іншої ворожнечі (нетерпимості), дискримінує за гендерною ознакою, пропагує чи підтримує незаконний обіг наркотичних і психотропних речовин, явно і навмисно провокує конфлікти у зв’язку з військовими подіями в Україні, відторгненням (окупацією) частини її території, обмежує права і свободи вимушено переміщених осіб, містить іншу незаконну чи явно провокаційну інформацію;
 • іншим чином порушувати вимоги чинного законодавства України або умови і правила, визначені Оргкомітетом.

Відповідальність за використання визначеної вище продукції несе учасник ярмарку. У разі її виявлення учасник ярмарку самостійно знімає продукцію з експозиції та відмовляється від її реалізації, а в разі відмови це зробити – зобов’язаний припинити свою участь у ярмарку (а на вимогу Оргкомітету – також у Фестивалі в цілому).

За наявності сумнівів щодо змісту чи властивостей продукції учасники ярмарку звертаються до Оргкомітету для вирішення спірних питань.

2.4. Учасники ярмарку мають право експонувати, рекламувати, розповсюджувати чи іншим чином використовувати виключно продукцію, щодо якої вони мають усі законні права та необхідні підтверджуючі документи.

Заборонено експонування, розповсюдження та рекламування товарів, послуг, брендів (знаків для товарів і послуг), які належать юридичним і фізичним особам, що не є учасниками ярмарку, партнерами або спонсорами Фестивалю, якщо ці питання попередньо не узгоджені з Оргкомітетом Фестивалю.

2.5. Роздрібна ціна книжкової та іншої друкованої продукції на ярмарку встановлюється на рівні, що не перевищує роздрібну ціну аналогічної продукції у книгарнях та відповідних спеціалізованих магазинах (відділах) Запоріжжя.

2.6. Додаткова інформація щодо правил та умов проведення ярмарку і Фестивалю в цілому розміщується на офіційному веб-сайті Фестивалю www.toloka.net.

 1. Регламент роботи ярмарку.

3.1. Плановий регламент (графік) роботи ярмарку надсилаються зареєстрованим учасникам  ярмарку не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку проведення ярмарку, та розміщуються на офіційному веб-сайті Фестивалю www.toloka.net.

3.2. Регламент та інші умови проведення ярмарку узгоджуються Оргкомітетом Фестивалю також з власниками приміщень і території, де проводиться ярмарок, і є обов’язковими для виконання учасниками ярмарку.

 1. Процедура реєстрації.

4.1. Заявка на участь та її опрацювання.

4.1.1. Заявка на участь є офіційним документом, який має силу Договору і підтверджує наміри учасника ярмарку взяти у ньому участь. Невід’ємною частиною Договору є також ці УМОВИ.

Детальне заповнення заявки необхідне для ефективної роботи Оргкомітету в інтересах учасника ярмарку на всіх етапах його підготовки і проведення.

Заявки на участь у ярмарку для опрацювання та реєстрації приймаються через форму, розміщену у мережі Інтернет за адресою: Онлайн форма (для подання online). Повний текст Заявки із заповненими полями повинен бути надісланий учасником також на електронну пошту: info@toloka.net (у форматі *.doc!!).

Заявка на участь у ярмарку

document-626142_960_720

Учасник ярмарку несе відповідальність за достовірність вказаної інформації та приймає на себе усі ризики, пов’язані з можливими неточностями.

Підписаний уповноваженою особою та скріплений печаткою (за її наявності) оригінал Заявки необхідно завчасно надіслати звичайною або кур’єрською поштою з доставкою в офіс ГО «Центр мистецтв «Арт-Простір» (оргкомітет фестивалю) за адресою: ­проспект Соборний, 142, м. Запоріжжя, Україна, 69095.

Лише після отримання Оргкомітетом оригіналу належним чином оформленої заявки на паперовому носії відповідний договір на участь у ярмарку може вважатися укладеним остаточно.

4.1.2. Заявки приймаються до розгляду з урахуванням вільної площі та інших технічних можливостей після отримання оплати за участь у ярмарку – у відповідності з погодженими умовами.

Частиною процедури подання заявки є вибір заявником місця розташування експозиції на плані-схемі ярмарку з використанням відповідного сервісу та інструкції, які розміщені у мережі Інтернет за посиланням: www.toloka.net/participant/booking/, а також вирішення фінансових питань.

Фінансові умови участі у ярмарку розміщені за посиланням: www.toloka.net/finterms.

 

4.1.3. Термін приймання заявок – до 7 жовтня 2016 року включно. Визначений термін може бути скорочений або продовжений залежно від наявності вільної площі і технічних можливостей. Інформація про це розміщується на сайті www.toloka.net.

Заявки розглядаються та задовольняються в порядку їх надходження. Розглядаються тільки правильно і повністю заповнені Заявки, з урахуванням вимог п.4.1.2 цих Умов.

Якщо Заявка заповнена правильно і повністю, відповідальний менеджер Оргкомітету протягом 3-х робочих днів надсилає за вказаною у Заявці електронною адресою підтвердження та додає рахунок на оплату.

Якщо Заявка потребує уточнень, про це так само повідомляється електронною поштою. Як правило, таке повідомлення містить прохання повторно надіслати виправлену і доповнену Заявку (з необхідними додатками – у разі потреби).

Якщо упродовж 3-х робочих днів від надсилання Заявки потенційним учасником ярмарку не отримано підтвердження про прийняття Заявки до розгляду (це можливо з технічних причин), необхідно ще раз надіслати її на вказану електронну адресу і сконтактуватися з Оргкомітетом за телефонами +380 97 884 8909.

Датою прийняття до розгляду вважається дата надходження Заявки з усуненими недоліками.

4.1.4. Декілька учасників ярмарку можуть організувати спільну експозицію. Такі учасники повинні надіслати на адресу Оргкомітету одну Заявку на участь за встановленою формою. Інформацію про спільну участь та повний перелік учасників ярмарку можна викласти у відповідних полях Заявки або надіслати на електронну адресу Оргкомітету додатково.

4.2. Підтвердження реєстрації Учасників.

4.2.1. Учасники ярмарку, які своєчасно надіслали правильно заповнену Заявку та виконали усі інші організаційні, технічні та фінансові умови (сплатили рахунок), отримують підтвердження про реєстрацію впродовж 3-х робочих днів після отримання оплати. Підтвердження надсилається за вказаною заявником електронною адресою. Разом з підтвердженням зареєстрованим учасникам ярмарку на їхнє прохання можуть бути надіслані додаткові інформаційні матеріали, пов’язані з участю у заході.

4.2.2. Зареєстрованим учасник вважається виключно після отримання відповідного письмового підтвердження від Оргкомітету.

4.2.3. Учасники ярмарку, які подали Заявку на участь, але з технічних причин не отримали і самостійно не потурбувались про отримання від Оргкомітету підтвердження реєстрації, вважаються такими, що не пройшли реєстрацію. У такому разі Заявка вважається не поданою і не створює правових наслідків. Так само Заявка вважається не поданою, а бронювання на обраний стенд (місце експозиції) знімається, якщо заявник протягом 3-х банківських днів не здійснив оплату згідно з виставленим рахунком або якщо Оргкомітетом така оплата не була підтверджена.

4.2.4. Зареєстровані учасники ярмарку зобов’язуються повідомити про неможливість взяти участь у заході не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку його проведення. Правові наслідки та всі ризики такої відмови бере на себе учасник ярмарку. Попередньо здійснена оплата за участь у ярмарку у такому разі може бути частково повернена у випадку настання форс-мажорних обставин, підтверджених згідно із законодавством України, або за наявності інших обставин, які Оргкомітет визнає достатніми та переконливими. Усі організаційні, технічні та фінансові питання вирішуються в індивідуальному порядку шляхом проведення переговорів.

4.2.5. Після реєстрації учасник ярмарку має можливість в індивідуальному порядку остаточно узгодити з Оргкомітетом усі технічні, інформаційні, логістичні, організаційні та інші питання. Оргкомітет залишає за собою право не брати участь у вирішенні питань, які заздалегідь не поставлені учасником ярмарку і не опрацьовані Оргкомітетом до початку проведення ярмарку.

4.2.6. Учасники ярмарку, які мають намір використовувати власне обладнання, зобов’язані попередити про це Оргкомітет у письмовій формі з вказівкою відповідного обладнання та його достатнім для ідентифікації описом  – для вирішення питань щодо ввезення (вивезення), зберігання, дотримання правил безпеки тощо. Під час проведення ярмарку такі учасники зобов’язані дотримуватись вказівок представників Оргкомітету та служби охорони Фестивалю.

 1. Час і місце проведення заходів, організація експозиції.

5.1. Ярмарок проводиться з 10-00 години «21» жовтня 2016 р. до 19-00 години «23» жовтня 2016 р. Зареєстрований учасник ярмарку зобов’язаний організувати, оформити та відкрити експозицію для відвідувачів не пізніше визначеного часу початку роботи ярмарку. Дострокове закінчення експонування продукції учасником ярмарку дозволяється виключно за попереднім погодженням з Оргкомітетом та у разі, якщо дострокове закінчення експонування продукції чи вирішення пов’язаних з цим технічних й організаційних питань не заважатиме нормальному продовженню заходів та комфорту відвідувачів.

5.2. Виставкове та інше допоміжне обладнання для організації експозиції надається Оргкомітетом учаснику у тимчасове користування та є стандартизованим для всіх учасників. Під час заповнення Заявки учасник ярмарку може обрати необхідну йому площу для експозиції та додаткове обладнання з визначених у формі Заявки варіантів. Індивідуальні умови експозиції розглядаються та задовольняються Оргкомітетом у виключних випадках, за наявності технічної можливості та з дотриманням інших умов, які заздалегідь погоджені між учасником ярмарку та Оргкомітетом.

5.3. Конкретне місце розміщення експозиції учасника на території, відведеної для проведення ярмарку, остаточно визначає Оргкомітет згідно з побажаннями учасників ярмарку, з урахуванням послідовності отримання Заявок та наявних можливостей (загальна площа, кількість учасників, технічні можливості локації тощо).

При цьому Оргкомітет докладає всіх зусиль для якомога точного задоволення потреб усіх учасників ярмарку, які подали Заявки.

У разі категоричної незгоди учасників ярмарку із запропонованими Оргкомітетом локаціями (їх змінами чи коригуванням інших умов) вони мають заздалегідь повідомити про це Оргкомітет та сприяти пошуку консенсусу.

Після узгодження усіх питань учаснику ярмарки присвоюється реєстраційний номер (номер експозиції), за яким визначається місце розташування локації.

5.4. Зміни до умов участі учасників ярмарку чи розташування експозиції, зміни до Програми заходів Фестивалю можуть бути внесені на прохання учасників (за наявності такої можливості) не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку Фестивалю.

5.5. Роздрібна торгівля експонованою продукцією організується і здійснюється учасниками самостійно виключно у відведених для цього і погоджених з Оргкомітетом місцях, з дотриманням вимог чинного законодавства України. Про особливі умови здійснення роздрібної торгівлі та необхідні для цього документи (дозволи, погодження тощо), якщо такі умови встановлені органами місцевого самоврядування у межах їхніх повноважень, Оргкомітет повідомляє учасника ярмарку після узгодження відповідних питань з органами місцевого самоврядування та власником приміщення, у якому відбувається книжковий ярмарок.

5.6. Учасник ярмарку самостійно вживає заходів, пов’язаних з оформленням усіх необхідних правових підстав (документів) для здійснення роздрібної торгівлі і несе повну відповідальність у разі порушення вимог чинного законодавства України.

5.7. У разі, якщо органами місцевого самоврядування у межах їхніх повноважень встановлені особливі умови здійснення роздрібної торгівлі (дозволи, погодження тощо), учасник ярмарку в індивідуальному порядку має право звернутись до Оргкомітету з проханням сприяти йому в оформленні необхідних (додаткових) документів за місцем проведення ярмарку. При цьому учасник ярмарку зобов’язується своєчасно надіслати необхідні для цього документи, узгоджені з Оргкомітетом.

5.8. Питання, пов’язані з дотриманням чинного податкового та фінансового законодавства, у т.ч. питання використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), вирішуються учасником ярмарку самостійно та під власну відповідальність.

 1. Інформація про учасників ярмарку.

6.1. Інформація про учасників ярмарку вноситься Оргкомітетом до Плану-схеми ярмарки на підставі реєстраційних даних, отриманих від учасника. Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність наданої учасником  інформації.

6.2. В офіційних матеріалах та на веб-сайті Фестивалю інформація буде подана українською мовою (з можливим перекладом на інші мови – на розсуд Оргкомітету).

6.3. Поданням Заявки учасник ярмарку та відповідні представники учасника підтверджують свою згоду на обробку персональних даних, які містяться у Заявці та інших документах (матеріалах), які додатково надані учасником ярмарку чи його уповноваженими представниками, для цілей, пов’язаних з організацією і проведенням ярмарку та Фестивалю, у відповідності з чинним законодавством України.

 1. Рекламна інформація.

7.1. Учасники ярмарку у разі такої потреби самостійно вирішують питання, пов’язані з дотриманням законодавства про рекламу (дозволи, погодження тощо). Учасники ярмарку можуть завчасно звернутись до Оргкомітету з проханням сприяти у вирішенні окремих питань, що пов’язані з дотриманням законодавства про рекламу.

7.2. За окрему оплату Оргкомітет може сприяти виготовленню та розміщенню рекламно-інформаційної продукції учасників на індивідуально погоджених умовах.

7.3. Уся рекламна інформація, яка розміщується, поширюється або іншим чином використовується учасником ярмарки, має відповідати вимогам законодавства України та умовам і правилам, визначеним Оргкомітетом. Відповідальність за виконання вимог законодавства України про рекламу несе учасник ярмарку.

7.4. Носії рекламної інформації, які розміщуються учасником ярмарку у місці експозиції продукції, не можуть виходити чи виступати за межі площі, визначеної у Заявці та узгодженої з Оргкомітетом, та не повинні створювати незручності чи загрозу безпеці інших учасників і відвідувачів ярмарки та заходів Фестивалю.

7.5. Оргкомітет самостійно вирішує питання, пов’язані з дотриманням законодавства про рекламу, у випадках, коли відповідна рекламна інформація чи носії такої інформації розміщуються за ініціативою Оргкомітету.

 1. Доступ на ярмарок.

8.1. Учасники ярмарку під час особистої реєстрації безкоштовно отримують необхідну кількість пропускних контрольних браслетів та/або бейджів з персональною інформацією про учасника (представника учасника), які дають право безперешкодного входу на ярмарок та заходи Фестивалю упродовж усіх днів його роботи (з урахуванням графіку початку і закінчення заходів чи режиму роботи відповідних локацій).

8.2. Про втрату браслету (бейджа) необхідно негайно повідомити Оргкомітет Фестивалю для вирішення питання про його заміну.

 

 1. Особливі вимоги, обмеження та відповідальність учасників ярмарку.

 

9.1. Під час проведення ярмарку і заходів Фестивалю заборонено:

 • здійснювати будь-які дії, що можуть створювати загрозу для життя і здоров’я відвідувачів та/або учасників заходів, перешкоджати їх вільному пересуванню по території проведення ярмарку та Фестивалю під час проведення заходів, а також вчиняти інші дії, що можуть негативно впливати на самопочуття людей та погіршувати умови участі у заходах;
 • експонувати чи розповсюджувати продукцію, що виготовлена чи придбана з порушенням чинного законодавства України, або містить інформацію, заборонену до розповсюдження українським законодавством, виготовлена чи придбана з порушеннями авторського права та інших майнових або немайнових прав;
 • самовільно розміщувати на території Фестивалю та рекламувати товари, послуги, бренди (знаки для товарів і послуг) юридичних та фізичних осіб, що не є учасниками (партнерами, спонсорами) Фестивалю, якщо це не узгоджено письмово з Оргкомітетом, навіть за умови, якщо такі особи є партнерами чи спонсорами учасника ярмарку;
 • закривати або згортати експозицію до офіційного закінчення ярмарку, якщо це питання попередньо не узгоджене з Оргкомітетом;
 • встановлювати ціну на видавничу продукцію вищу, ніж роздрібна ціна на аналогічну продукцію у книгарнях м. Запоріжжя;
 • переносити без дозволу Оргкомітету на свою виставкову площу обладнання, яке знаходиться на стендах інших учасників;
 • самовільно займати чужий стенд (виставкову площу), навіть у разі неявки його власників (користувачів); у такому випадку слід звернутися до Оргкомітету і виконати всі необхідні формальності;
 • самовільно встановлювати під час ярмарку поза межами стенду (виділеної виставкової площі) подіуми, стійки та інші предмети, які перешкоджають вільному проходу відвідувачів;
 • самовільно встановлювати столи, стенди і здійснювати торгівлю в приміщенні у не відведених для цього місцях чи на подвір’ї без належних погоджень з Оргкомітетом;
 • самовільно займати інші локації чи обладнання без звернення до представників Оргкомітету, які забезпечують проведення відповідних заходів;
 • самовільно встановлювати та/або використовувати під час Фестивалю будь-які предмети, які перешкоджають вільному проходу відвідувачів, а також звукове чи світлове обладнання, звукопідсилюючу апаратуру тощо;
 • наклеювати чи іншим чином прикріплювати рекламні та інші матеріали, якщо це може завдати шкоду поверхням, на яких вони розміщуються (для вирішення подібних питань необхідно звернутись до представника Оргкомітету, який забезпечує проведення заходу);
 • самовільно здійснювати торгівлю в приміщеннях Фестивалю без дотримання відповідних умов, визначених чинним законодавством та Оргкомітетом Фестивалю;
 • палити, вживати алкогольні та слабоалкогольні напої, наркотичні та психотропні речовини в приміщеннях Фестивалю чи на території, де відбуваються заходи Фестивалю (паління дозволяється виключно у спеціально відведених та обладнаних місцях з відповідними позначками);
 • користуватись електричними приладами (чайниками, кип’ятильниками, обігрівачами, освітлювальними приладами тощо) без попереднього спеціального погодження з Оргкомітетом та отримання відповідного дозволу;
 • використовувати відкритий вогонь, легкозаймисті речовини чи іншим чином створювати пожежну загрозу;
 • зберігати у приміщеннях проведення ярмарки і Фестивалю та на прилеглій території отруйні, легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини і матеріали;
 • загороджувати пожежне устаткування, вогнегасники та аварійні виходи, іншим чином порушувати встановлені правила протипожежної безпеки;
 • забруднювати приміщення та інші місця перебування під час проведення ярмарку (Фестивалю);
 • паркувати транспортні засоби у неналежних місцях;
 • перебувати у неробочий час на території ярмарку (Фестивалю) без спеціального дозволу чи уповноваження від Оргкомітету;
 • порушувати інші правила і вимоги, визначені чинним законодавством України та/або Оргкомітетом.

9.2. Учасники ярмарку та будь-які інші відвідувачі також зобов’язані:

 • дотримуватись загальних правил техніки безпеки та пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил;
 • дотримуватись особливих правил безпеки, пропускного режиму чи інших спеціальних вимог, які можуть бути встановлені у зв’язку з проведенням АТО;
 • самостійно вживати заходів для збереження власного обладнання, іншого особистого майна та цінностей; у разі необхідності звертатись за допомогою до Оргкомітету;
 • обережно поводитись з майном, яке виділене у тимчасове користування на час проведення ярмарку та заходів Фестивалю;
 • виконувати правила внутрішнього розпорядку, встановлені у місцях проведення ярмарку та заходів Фестивалю;
 • дотримуватись загальноприйнятних етичних норм, правил спілкування та співіснування;
 • виконувати вказівки представників Оргкомітету та охорони.

 

9.3. У разі визнання іншими учасниками, організаторами або відвідувачами будь-яких дій учасника ярмарку такими, що можуть призвести до виникнення ситуації, яка загрожує нормальному проведенню заходів, безпеці людей або майна, відповідна особа зобов’язана негайно припинити такі дії. Спірні питання вирішуються Оргкомітетом, у т.ч. із залученням представників відповідних компетентних органів.

9.4. Учасники ярмарку несуть повну матеріальну відповідальність за втрату, пошкодження, псування, забруднення чи іншу втрату цінності майна (меблів, виставкового та іншого обладнання, технічних засобів тощо), розміщеного у місцях проведення ярмарку та заходів Фестивалю, за завдання іншої шкоди у місцях проведення ярмарку (Фестивалю) чи на прилеглій території, яке сталось з їхньої вини.

9.5. До учасників ярмарку, які не дотримуються визначених умов і зобов’язань, будуть застосовані санкції, передбачені чинним законодавством України, а також висунуто вимоги припинити участь у ярмарку та/або заходах Фестивалю без будь-яких компенсацій та відшкодувань. У подальшому таким особам може бути відмовлено в участі у наступних заходах, організованих засновником Фестивалю.

 1. Рекламації.

Рекламації від учасників ярмарку приймаються виключно у письмовій формі:

– щодо невиконання зобов’язань, безпосередньо пов’язаних з технічним забезпеченням ярмарку та послугами, що мають бути надані під час ярмарку – тільки впродовж ярмарку із обов’язковим складанням Акту про невиконання або недостатнє виконання Оргкомітетом зобов’язань;

– рекламації щодо невиконання інших зобов’язань: внесення інформації до програми (плану-схеми) заходів, обсяг реклами тощо, приймаються впродовж 5-ти робочих днів після закінчення ярмарку разом з підтвердженням того, що Оргкомітет не виконав певні зобов’язання.

 

 1. Контактна інформація для вирішення питань, пов’язаних з виконанням цих УМОВ, та інших питань участі у ярмарку та заходах Фестивалю:

E-mail: info@toloka.net

Телефони:

+38 099 169 4015 (Олена Заставна)

+38 093 377 1051, +38 066 871 6719 (Олеся Лапікова)

+38 066 339 1544, +38 063 520 0590 (Інна Стащук)

Поштова адреса: Центр Мистецтв “АРТ-Простір”, пр. Соборний, 142, м. Запоріжжя, Україна, 69095.

Додаткова інформація на сайті: www.toloka.net

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ

20151205_566242c218cd9

УМОВИ УЧАСТІ АВТОРІВ

20151205_566242c218cd9